תנאי שירות

תנאי שירות

כל תשדירי הקול והוידיאו המובאים באתר זה, כולל לוגואים של לקוחות, נועדו להתרשמותם המקצועית של לקוחות אחרים, גופי תקשורת ונציגי מדיה.
אין לעשות בהם כל שימוש אחר או ליחס להם משמעות אחרת לקיומם ולתוכנם.
הלוגואים המופיעים באתר זה הם להתרשמות בלבד ואינם לשימוש מסחרי.
למען הסר ספק, אין לעשות שום שימוש מסחרי בלוגואים המופיעים באתר זה אלא ברשות בעליהם.

דילוג לתוכן